Kunnen de broer en zus van een slachtoffer affectieschade krijgen?

Wanneer een familielid door een incident ernstig blijvend letsel oploopt of komt te overlijden, dan kunnen naasten aanspraak maken op affectieschade. Dit is sinds 2019 mogelijk. Affectieschade ontstaat doordat iemand veel verdriet heeft door ernstig blijvend letsel of het komen te overlijden van een naaste. Degene die deze schade heeft veroorzaakt, kan daarvoor aansprakelijk worden […]

Lees verder… from Kunnen de broer en zus van een slachtoffer affectieschade krijgen?

Bijzondere bedingen – concurrentiebeding

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan vormen van de arbeidsovereenkomst is het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding is wettelijk geregeld in artikel 7:653 BW. Volgens lid 1 van dit artikel is een concurrentiebeding een beding tussen de werkgever en werknemer waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde […]

Lees verder… from Bijzondere bedingen – concurrentiebeding

Arbeidsongeval en BGK

Arbeidsongeval: Geen aansprakelijkheid erkend? BGK tóch voor rekening werkgever. Inleiding Wanneer iemand in de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval meemaakt, is zijn werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij deze werkgever kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht ex artikel 7:658 BW. Dit artikel houdt een ruime zorgplicht in. Niet snel kan worden aangenomen […]

Lees verder… from Arbeidsongeval en BGK

De rechten en plichten van het slachtoffer

De rechten (maar ook de plichten) van een slachtoffer. Ieder persoon is anders. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen opgedaan. Dat betekent dat de gevolgen voor ieder slachtoffer van een zeden- of geweldsmisdrijf anders zijn: wat voor de één een schermutseling is, is voor de ander een zware mishandeling. Dit verschil in ervaring bepaalt ook hoe […]

Lees verder… from De rechten en plichten van het slachtoffer

Aanrijding met een lage snelheid

Stelling: Aanrijding met een lage snelheid bij letselschadezaak Stel dat de benadeelde achterop wordt gereden met minder dan 5 km/u. Benadeelde start een letselschadezaak tegen de achterop aanrijder. Kan de lage impact aanrijding een relevante omstandigheid zijn bij het vaststellen en regelen van de letselschade van benadeelde? In de uitspraak van het hof Arnhem Leeuwarden […]

Lees verder… from Aanrijding met een lage snelheid

Letselschade bij kinderen

Letselschade bij kinderen Wanneer een kind letselschade oploopt, door bijvoorbeeld een aanrijding of seksueel misbruik, kan dit verstrekkende gevolgen hebben op psychisch en sociaal vlak. Ook kan dit grote gevolgen hebben voor de verdere (studie)loopbaan en de arbeidsmarkt. Een kind is immers kwetsbaar. Daarom biedt het Nederlandse recht extra juridische bescherming aan kinderen. Als een […]

Lees verder… from Letselschade bij kinderen

Loon opschorten of geen recht op loon?

Een werknemer die ziek is, heeft twee jaar lang recht op salaris. Er zijn echter situaties waarin geen recht op salaris bestaat. Dat is: Als de werknemer de ziekte met opzet heeft veroorzaakt; over de periode dat de werknemer de genezing belemmert of vertraagt; over de periode dat de werknemer geen terecht aangeboden passend werk […]

Lees verder… from Loon opschorten of geen recht op loon?

× Chat met ons