LETSELSCHADE ONDERWERPEN

Aansprakelijkheid
- Arbeidsongevallen
- Gebrekkige producten
- Geweldsmisdrijven
- Sport- en spelsituaties
- Verkeersongevallen
- Letsel door dieren

Verzekeringen
- Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB)
- Aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP)
- Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- Schadeverzekeringen inzittenden (SVI)
- Sociale en werknemersverzekeringen

Schade
- Schadeposten bij letsel
- Schade van derden
- Schade bij overlijden
- Schade van zelfstandigen
- Shockschade
- Affectieschade

Letselschade

Wanneer je leven overhoop wordt gehaald doordat je letsel hebt opgelopen door een ongeval, staat Elfi Letselschade Advocaat je te hulp om de letselschade te claimen. Wij treden uitsluitend op voor slachtoffers.

Stappenplan
1. Aansprakelijkheid
2. Medisch traject
3. Schade berekenen
4. Afwikkelen

Kosten

Aan het begin van een zaak worden cliënten geïnformeerd omtrent de kosten. Elfi Letselschade Advocaat hanteert een transparant declaratiebeleid.
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gespecificeerd.

Uurtarief
Elfi Letselschade Advocaat werkt in beginsel op
basis van een uurtarief. Daarbij worden de kosten vastgesteld door het aantal uren dat de advocaat aan
de zaak werkt te vermenigvuldigen met het overeen-
gekomen uurtarief. Het jaarlijks geïndexeerde en gepubliceerde, referentietarief van de Nederlandse
Orde van Advocaten wordt als uitgangspunt genomen, vermenigvuldigd met de gebruikelijke factoren voor “specialistische kennis” en “belang”. Dat uurtarief kan afhankelijk worden gesteld van het resultaat. Dit kan bijvoorbeeld door twee tarieven af te spreken; een lager tarief als de doelstelling niet wordt bereikt, een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt.

Fixed fee
Ook is het mogelijk om een vast bedrag voor een zaak af te spreken een zogeheten fixed fee. Dit bedrag kan ook afhankelijk worden gesteld van het resultaat.

Rechtsbijstand
In voorkomende gevallen is Elfi Letselschade Advocaat bereid bijstand te verlenen op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocaatkosten. U moet wel een eigen bijdrage betalen; deze is afhankelijk van uw inkomen. Indien uw verzoek wordt gehonoreerd, geeft de
Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten
“toevoeging" af.

Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org onder
het kopje: “Ik ben rechtszoekende”.

Over

Elfi Letselschade Advocaat is opgericht door
mr. Onur Emre.

Mr. Emre is afgestudeerd aan de Universiteit van
Tilburg op het gebied van aansprakelijkheidsrecht.
Na het afstuderen heeft hij diverse jaren ervaring
opgedaan bij verschillende advocatenkantoren.
Een persoonlijke, efficiënte aanpak en maatwerk,
dat is waar mr. Emre voor staat.

Naast zijn ruime ervaring en kennis op het gebied
van personenschade beschikt hij over een
professioneel juridisch en medisch team. In letsel-
schade zaken is medische kennis voor de advocaat van belang. Mr. Emre werkt samen met een vast medisch team. Dit vast medisch team zorgt voor de medische kennis, die voor een letselschade advocaat essentieel is.   mr. Onur Emre, advocaat
   o.emre@elfi.nu   mr. Ellen van Loosbroek, advocaat
   e.vanloosbroek@elfi.nu


mr. E. (Ellen) C.H. van Loosbroek
Ellen studeerde in 2008 af aan de Open Universiteit Nederland met als onderwerp “Artikel 23 lid 4 CMR in rechtsvergelijkend perspectief”. Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht hebben haar bijzondere aandacht. Daaronder valt, naast het transportrecht (nationaal en internationaal vervoer over de weg, ladingclaims, logistiek, contracten en algemene voorwaarden) ook letselschade met betrekking tot slachtoffers van arbeidsongevallen, verkeersongevallen, huiselijk geweld en overige geweldsmisdrijven. Ellen is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Vervoerrechtadvocaten, Women’s International Shipping and Trading Association en International Bar Association.   mr. Seliz Demirci, juridisch medewerker
   s.demirci@elfi.nu


mr. Seliz Demirci, juridisch medewerker
Compassie en betrokkenheid zijn mijn kernwaarden en dat is dan ook de manier waarop ik mijn werkzaamheden verricht. In 2015 ben ik afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in het privaatrecht. Mijn afstudeeronderzoek had betrekking op letselschade en meer specifiek op de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade. Aangezien mijn bijzondere interesse in dit vakgebied ligt, heb ik mij aangesloten bij dit team en ben ik momenteel werkzaam als juridisch medewerkster   Hasan Ekiz, juridisch medewerker
   info@elfi.nu   Gamze Alcilar, baliemedewerkster
   info@elfi.nu   Seval Koca, personal assistent
   info@elfi.nu   Farid Ghazi, financieel medewerker
   f.ghazi@elfi.nu

Contact

U kunt op werkdagen telefonisch of per e-mail
contact met ons opnemen voor een eerste advies.
Wij zullen proberen om op dezelfde dag contact
met u op te nemen om de zaak te bespreken. .


Bereikbaarheid
Het kantoor bevindt zich op loopafstand vanaf Rotterdam Centraal Station. Bezoekers met de auto raden wij aan om gebruik te maken van de parkeergarage van het Groothandelsgebouw.
De ingang van de parkeergarage bereikt u via Conradstraat. Vanuit de parkeergarage neemt u de lift bij Entree C naar de begane grond. Zo komt u buiten bij ingang C en is ons kantoor te vinden aan de linkerzijde naast het juridisch loket.

Routebeschrijving
Komende vanuit Den Haag/Delft:
- Rijksweg A13 richting Rotterdam;
- Afslag Rotterdam-Centrum;
- 1e stoplicht rechts;
- Langs Diergaarde Blijdorp;
- Door tunnel en bij de stoplichten links;
- Rechtdoor en na groenstenen gebouw aan uw linkerhand direct links afslaan voor diverse parkeermogelijkheden.

Komende vanuit Utrecht en Breda/Tilburg/Eindhoven:
- Via Van Brienenoordbrug (A16) richting Hoek van Holland (A20) aanhouden;
- Afslag Rotterdam-Centrum;
- Borden Centrum aanhouden tot aan Hofplein;
- Hier rechts voorsorteren;
- Over Weena langs Stationsplein rijden waarna u rechts het Groot Handelsgebouw ziet;
- Hierna direct rechts afslaan voor diverse parkeermogelijkheden.

Weena 717
3013 AM Rotterdam

Postbus 1300
3000 BH Rotterdam
T 010 205 26 30
F 010 766 00 29

info@elfi.nu
Facebook - Linkedin
Alle diensten worden verricht krachtens een overeenkomst gesloten Elfi Letselschade Advocaat b.v. Daarop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.