Letselschade bij kinderen

Letselschade bij kinderen

Letselschade bij kinderen

Wanneer een kind letselschade oploopt, door bijvoorbeeld een aanrijding of seksueel misbruik, kan dit verstrekkende gevolgen hebben op psychisch en sociaal vlak. Ook kan dit grote gevolgen hebben voor de verdere (studie)loopbaan en de arbeidsmarkt. Een kind is immers kwetsbaar. Daarom biedt het Nederlandse recht extra juridische bescherming aan kinderen. Als een kind onder de veertien jaar bijvoorbeeld slachtoffer is van een verkeersongeval, is de bestuurder altijd 100% aansprakelijk.

Kinderen kunnen door de schadeveroorzakende gebeurtenis slechter presteren op school, zich gaan isoleren en lang angstgevoelens met zich meedragen. Naast de materiële schade, is de immateriële schade van het kind ook groot. De schade begroten van een kind is echter zeer lastig.

Schade begroten

Na het erkennen van de aansprakelijkheid door de aansprakelijkgestelde partij, zullen partijen de schade van het kind moeten begroten. Er kan dan een adequate schadevergoeding worden gegeven. Gekeken zal worden naar onder andere het verlies aan verdienvermogen, huishoudelijke hulp, medische kosten en immateriële schade. Bij kinderen is het echter lastig om de schade te begroten. In tegenstelling tot volwassenen, is er nog veel onzeker over hun toekomst. We weten niet welke opleiding het kind zou hebben gevolgd, hoe het kind zou hebben gepresteerd en wat voor baan het kind zou hebben zonder ongeval. Ook is nog onzeker welke lichamelijke en psychische klachten het kind door de letselschade in de toekomst zal ontwikkelen.

Om de schade te begroten, wordt daarom uitgegaan van een hypothetische situatie. Hoe zou het leven van het kind eruit gezien hebben als het ongeval niet had plaatsgevonden? Door de al eerder genoemde onzekerheden is het verstandig om de schade pas af te wikkelen wanneer het kind meerderjarig is. Er is dan immers meer zekerheid over de gevolgen van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Zo weet u zeker dat u geen schadevergoeding misloopt waar u wel recht op heeft.

 Discriminatie op basis van geslacht

Een gevaar bij het berekenen van de schade van het kind, is dat er discriminatie plaatsvindt op basis van geslacht. Er moet namelijk op basis van een bijna volledig hypothetische situatie worden vastgesteld wat de totale schade van het kind is.

Het gevaar van discriminatie is te zien in een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 23 juli 2013. Een vrouw was als kind het slachtoffer geworden van een verkeersongeval. De wederpartij erkende aansprakelijkheid en partijen waren bezig met de afwikkeling van de schade. Deze afwikkeling liep echter vast door een meningsverschil over de vaststelling van het verlies aan verdienvermogen, één van de schadeposten. De rechtbank oordeelde dat het slachtoffer na de geboorte van haar kinderen tien jaar niet zou hebben gewerkt en daarna parttime zou werken. Dit is volgens de rechtbank niet discriminerend. Het is namelijk onvermijdelijk om rekening te houden met het geslacht van het slachtoffer.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde daarentegen dat bij de berekening van het verlies aan verdienvermogen wel direct verboden onderscheid op grond van geslacht werd gemaakt. De uitgangspunten bij het berekenen van deze schadepost zouden niet worden toegepast bij een man. Partijen dienen hier dus voor te waken.

 BEM-rekening

Als de schade van het kind eenmaal is begroot, wordt er overgaan tot uitbetaling van de schadevergoeding. U bent er dan echter nog niet. Bij de uitbetaling van de schadevergoeding aan het kind gelden er speciale regels. De schadevergoeding dient op een BEM-rekening gestort te worden.

Een BEM-rekening is een bankrekening waar een BEM-clausule op van toepassing is. BEM staat voor: Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Deze BEM-clausule houdt in dat er sprake is van een geblokkeerde bankrekening op naam van een kind die jonger is dan achttien jaar. De ouders, of andere wettelijke vertegenwoordiger(s), van het kind kunnen alleen geld van deze rekening opnemen na toestemming van de kantonrechter. Pas als het kind de leeftijd van achttien jaar bereikt, eindigt de BEM-clausule van rechtswege. Het kind is dan eigenaar van het geld.

Indien u geen BEM-rekening hebt voor uw kind waar de schadevergoeding op gestort kan worden, dient u deze rekening te openen. Het kind kan anders niet de schadevergoeding ontvangen van de aansprakelijke partij. De reden voor deze BEM-rekening is om te voorkomen dat iemand anders dan de gerechtigde het geld krijgt. Als wettelijke vertegenwoordiger van het kind kunt u zelf bij uw bank een bankrekening met een BEM-clausule aanvragen.

 

Hebt u letselschade en behoeft aan bijstand van een advocaat? Dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Elfi Letselschade Advocaat voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 Geschreven door mw. mr. S.P. (Sasha) Versteeg

Delen:
Tags:
Gerelateerde artikelen

Wanneer een familielid door een incident ernstig blijvend letsel oploopt of

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan

× Chat met ons