Loon opschorten of geen recht op loon?

Loon opschorten of geen recht op loon?

Een werknemer die ziek is, heeft twee jaar lang recht op salaris. Er zijn echter situaties waarin geen recht op salaris bestaat. Dat is:

  • Als de werknemer de ziekte met opzet heeft veroorzaakt;
  • over de periode dat de werknemer de genezing belemmert of vertraagt;
  • over de periode dat de werknemer geen terecht aangeboden passend werk verricht;
  • over de periode dat de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen die gericht zijn op passend werk;
  • over de periode dat de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak;
  • over de periode dat de werknemer zonder deugdelijke grond zijn WIA-aanvraag te laat indient.

De werkgever mag niet zomaar stoppen met salaris betalen. De werkgever moet de werknemer eerst waarschuwen.

Een werkgever kan het salaris van een zieke werknemer ook opschorten. Dit is een drukmiddel voor de werkgever in de situatie dat de werknemer zich niet houdt aan schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen die de werkgever nodig heeft om het recht op salaris vast te stellen. Als de werknemer zich weer aan de voorschriften houdt, krijgt de werknemer het volledige salaris alsnog. Ook hier geldt dat de werkgever de werknemer eerst moet waarschuwen en de werknemer in staat moet stellen alsnog mee te werken.

In de situatie dat een werknemer weigert om de machtiging voor overdracht van het medisch dossier aan de opvolgend Arboarts te ondertekenen, kan dat gezien worden als het zonder deugdelijke grond weigeren om mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen die gericht zijn op passend werk. De werknemer heeft dan geen recht op salaris.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Nejla Ugur.

Delen:
Tags:
Gerelateerde artikelen

Wanneer een familielid door een incident ernstig blijvend letsel oploopt of

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan

× Chat met ons