Advocaatkosten

Advocaatkosten

Inleiding

Wanneer je schade hebt opgelopen, dan wil je dat natuurlijk verhalen op de aansprakelijke partij. Daar heb je hulp bij nodig, dus ga je op zoek naar een deskundige belangenbehartiger. Een advocaat die jou helpt met het in kaart brengen van je schade en onderhandelt met de aansprakelijke partij. Maar wat kost die deskundige bijstand nou?

De wet

De wet bepaalt dat de kosten van deskundige bijstand ook onderdeel zijn van je schade. Je had immers geen advocaat nodig gehad als het schadebrengende feit niet was gebeurd. Dit betekent dat de facturen die jouw advocaat bij jou in rekening brengt, moeten worden voldaan door de aansprakelijke partij. Het is echter niet zo dat altijd álle in rekening gebrachte werkzaamheden moeten worden vergoed. De werkzaamheden moeten noodzakelijk en redelijk zijn. Als jouw advocaat bijvoorbeeld oeverloos met jou telefoneert en deze tijd in rekening brengt, dan hoeft een aansprakelijke partij deze niet te vergoeden. Het oeverloos bellen was namelijk niet noodzakelijk en is ook niet redelijk om in rekening te brengen.

De praktijk

In de praktijk betekent dit dat jouw advocaat periodiek een factuur stuurt naar jou en de aansprakelijke partij. Het is de bedoeling dat de aansprakelijke partij – veelal een verzekeraar – deze factuur voldoet. Meestal levert dit geen problemen op. De verzekeraar betaalt de facturen of een groot deel daarvan. Af en toe worden de rekeningen van de advocaat pas aan het einde van de letselschadezaak helemaal vergoed of afgewikkeld. Als niet alle werkzaamheden worden vergoed, is een advocaat vaak bereid om de resterende nota af te boeken.

Als slachtoffer merk je over het algemeen weinig van het financiële verhaal achter je letselschadezaak. Je ziet periodiek een factuur langskomen, maar gaat ervan uit dat deze rechtstreeks wordt voldaan door de verzekeraar.

Soms ontstaat er discussie

Meestal gaat het goed, maar soms ontstaat er discussie. Als slachtoffer kun je de pech hebben dat je te maken krijgt met een verzekeraar of schaderegelaar die moeilijk doet over vergoeding van de advocaatkosten. Dan loop je het risico dat je zelf, uit eigen zak, de nota’s van je advocaat moet voldoen. Dit mag niet de bedoeling zijn. De wet bepaalt immers dat de redelijke kosten van deskundige bijstand moeten worden vergoed.

Als advocaat doe je je best om efficiënt en voortvarend een dossier te behandelen. Het is dan ook niet fijn om met de verzekeraar in een discussie te belanden over de in rekening gebrachte werkzaamheden. Al helemaal niet fijn voor een cliënt, die dan mogelijk zelf een gedeelte van de facturen moet betalen.

Om te voorkomen dat de verzekeraar nalaat om de advocaatkosten te vergoeden, kan jouw advocaat een rechtszaak starten tegen de verzekeraar. Een rechter zal dan moeten bepalen of de verzekeraar de in rekening gebrachte werkzaamheden geheel of gedeeltelijk moet vergoeden.

Recente rechtspraak

Onlangs heeft een advocaat namens een letselschadeslachtoffer een zaak aangespannen tegen verzekeraar ASR. Wat was er aan de hand?

Het slachtoffer had een verkeersongeval meegemaakt. Hij reed op zijn fiets toen hij werd aangereden door een automobilist die hem geen voorrang verleende. Hij is over de motorkap heen geschoven en met zijn heup en hoofd met een harde klap op de weg beland. Aan het einde van de letselschadezaak werd zijn persoonlijke schade vastgesteld op € 1.250,00.

Aan advocaatkosten stond een bedrag ad € 1.943,69 open. De advocaat had dit openstaande bedrag gematigd naar € 1.650,00. Desondanks wilde ASR slechts € 504,37 vergoeden. Omdat de advocaat er niet uitkwam met ASR en zijn cliënt ook geen advocaatkosten uit eigen zak wilde betalen is er uiteindelijk een procedure gestart. De kantonrechter heeft in die procedure bepaald dat aan advocaatkosten een bedrag ad € 1.794,45 moesten worden vergoed. Ook moest ASR de kosten voor de rechtszaak vergoeden.

In een andere zaak, die is aangespannen door Elfi Letselschade Advocaat, hebben partijen moeten procederen tot aan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Wat was hier aan de hand?

Het slachtoffer was tijdens zijn werk ten val gekomen en had daaraan letsel overgehouden. Er was onderzoek verricht naar de toedracht van het ongeval. De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SWZ), heeft naar aanleiding van dit onderzoek een boete opgelegd aan de werkgever.

De werkgever had geen aansprakelijkheid erkend voor het arbeidsongeval. De werkgever had echter wél een schaderegelingsbureau ingeschakeld om de letselschadezaak in behandeling te nemen. Het slachtoffer ontving voorschotten en er werd medisch onderzoek gedaan naar de gevolgen van het ongeval.

Op enig moment deed de werkgever echter moeilijk over de in rekening gebrachte advocaatkosten. Als belangrijkste argument voerde de werkgever aan dat aansprakelijkheid nooit was erkend. Gezien aansprakelijkheid niet vast stond, zou dit betekenen dat er geen wettelijke verplichting was tot vergoeding van de advocaatkosten. De kantonrechter ging mee met dit argument. Het gerechtshof gelukkig niet.

Het gerechtshof benadrukte dat er een boete was opgelegd door de Inspectie SWZ. Gezien er een boete was opgelegd wegens overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet, kan het arbeidsongeval worden beschouwd als een (potentieel) aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis. Het maakt dus niet uit dat de werkgever geen aansprakelijkheid had erkend. Het gerechtshof heeft de werkgever veroordeeld om de redelijke advocaatkosten te vergoeden.

Heb je zelf een letselschadezaak?

Als je zelf een letselschadezaak hebt, neem dan contact op met Elfi Letselschade Advocaat voor een eerste oriënterend gesprek (T: 010 – 205 26 30 | E: info@elfi.nu). Als advocatenkantoor zijn wij verplicht om jou goed in te lichten over het financiële plaatje achter jouw letselschadezaak. In verreweg de meeste gevallen hoef je je geen zorgen te maken om de advocaatkosten: deze worden vergoed door de aansprakelijke wederpartij. Mocht deze wederpartij moeilijk doen, dan is er altijd de mogelijkheid om te procederen. Het komt echter weinig voor dat voor vergoeding van advocaatkosten een gerechtelijke procedure noodzakelijk is.

Het financiële verhaal achter je letselschadezaak

Mevrouw mr. drs. I.L. Madu

 

Aangehaalde uitspraken:

Rechtbank Midden-Nederland d.d. 28 juli 2021

www.letselschademagazine.nl/2021/RBMNE-280721

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 7 september 2021

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:8510

Delen:
Tags:
Gerelateerde artikelen

Wanneer een familielid door een incident ernstig blijvend letsel oploopt of

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan

× Chat met ons