Werkgever aansprakelijk voor burn-out?

Werkgever aansprakelijk voor burn-out?

Is een werkgever aansprakelijk te houden voor de gevolgen van een burn-out? Het korte antwoord is “jazeker”, maar in de praktijk blijkt dat toch knap lastig te zijn.

Werkgevers zijn al heel snel aansprakelijk voor schade die een werknemer tijdens het werk oploopt. Werkgevers hebben namelijk een zorgplicht ten aanzien van hun werknemers en moeten voorkomen dat werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden. De Hoge Raad heeft in 2005 al bepaald dat een werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor psychische schade.

In de situatie dat een werknemer schade tijdens zijn werk oploopt, heeft de werkgever twee ontsnappingsmogelijkheden. De eerste is dat de werkgever aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit wordt niet snel aangenomen. In de rechtspraak zijn vele voorbeelden van werknemers die op een wijze handelen die, op zijn zachtst gezegd, ‘niet handig’ is, maar dat blijkt vaak niet voldoende voor het aannemen van bewuste roekeloosheid of opzet. Ook als de werkgever kan aantonen dat hij alle veiligheidsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem konden worden verwacht en het ongeval desondanks niet voorkomen kon worden, kan de werkgever aan aansprakelijkheid ontsnappen.

Een werknemer die zijn werkgever aansprakelijk wil stellen voor een burn-out heeft een relatief zware bewijslast. Alleen maar stellen dat sprake is van een burn-out is onvoldoende, ook als deze stelling wordt ondersteund door een medisch rapport. Het is immers heel goed mogelijk dat de burn-out het gevolg is van zijn eigen mentale gesteldheid of van oorzaken in de privésfeer. De werknemer moet dus méér stellen dan alleen dat hij een burn-out heeft. De werknemer zal ook moeten ingaan op de zorgplicht van de werkgever en stellen en bewijzen dat deze niet is nagekomen.

Dat betekent dat de klassieke bewijslastverdeling, waarbij de werknemer alleen hoeft aan te tonen dat hij arbeidsongeschikt is geworden door het werk, waarna de werkgever moet bewijzen dat hij zijn zorgplicht heeft nageleefd, bij een burn-out door de rechter niet 1, 2, 3 zal worden toegepast.

Wilt u meer weten over werkgeversaansprakelijkheid? Neem contact op met Nejla Ugur.

Delen:
Tags:
Gerelateerde artikelen

Wanneer een familielid door een incident ernstig blijvend letsel oploopt of

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan

× Chat met ons