Vergoeding zwarte inkomsten

Vergoeding zwarte inkomsten

Foto: Mr. Sanne M. ten Hoove. Sanne ten Hoove is jurist Letselschade bij Randstad Personenschade in Rotterdam en heeft deze blog geschreven over de zogeheten vergoeding zwarte inkomsten.

Komen inkomsten waarover geen inkomstenbelasting is betaald (de zogeheten zwarte inkomsten) in aanmerking voor een vergoeding bij letselschadezaken? De discussie hierover houdt de gemoederen de laatste tijd flink bezig. De rechtbank Gelderland heeft onlangs een uitspraak gedaan aangaande deze kwestie.

De rechtbank Gelderland oordeelde op 16 december 2020 in een deelgeschilprocedure dat zwart genoten inkomsten zich kwalificeren als vermogensschade en deze derhalve vergoed dienen te worden.

Het slachtoffer in deze zaak fietste in oktober 2014 langs een geparkeerde auto. Op dat moment opende de automobilist het autoportier, waardoor het slachtoffer ten val kwam. Vanwege het opgelopen letsel kon het slachtoffer haar zwarte werkzaamheden als verzorgster niet meer uitvoeren en liep zij derhalve haar inkomsten mis. Deze vorderde zij van de verzekeraar die vervolgens weigerde deze als verlies van verdienvermogen te vergoeden.

De verzekeraar voerde aan dat het eventuele gemis van zwarte inkomsten niet als vergoedbare schade kan gelden. Hier dacht de rechtbank duidelijk anders over. Het slachtoffer moet volgens de rechtbank zoveel mogelijk in de toestand worden gebracht waarin zij zou hebben verkeerd als haar het ongeval niet was overkomen.

Hoewel het slachtoffer in deze zaak er niet in slaagde om aan te tonen dat zij zwart inkomen had, is deze uitspraak toch van groot belang voor de letselschadepraktijk. Het is in ieder geval goed nieuws voor de slachtoffers die nu wel aanspraak mogen maken op vergoeding van deze schadepost.

Deze uitspraak staat haaks staat op een eerdere uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 16 januari 2020 die er een geheel andere opvatting op nahield. In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat een aangereden kickbokstrainer geen recht had op vergoeding van zijn zwarte inkomsten.

De rechtbank Noord-Holland vond destijds dat het slachtoffer geen rechtmatig belang had bij het vergoed krijgen van deze schadepost. Er zou sprake namelijk sprake zijn een algemeen aanvaard uitgangspunt dat nadeel aan niet-rechtmatige belangen (ontduiken van belasting door zwart inkomen te vergaren) in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Deze uitspraak werd juichend ontvangen door verzekeraars. Ze weigerden in letselschadezaken nog langer zwarte inkomsten als verlies van verdienvermogen te vergoeden.  De uitspraak van de Rechtbank Gelderland gooit nu roet in het eten. Advocaat Onur Emre reageert opgetogen:

‘Het is goed voor de praktijk dat de deelgeschilrechter met deze recente uitspraak bevestigd dat zwarte verdiensten deel uitmaken van letselschade. Hiermee wordt de mond gesnoerd van diverse verzekeringsadvocaten die vinden dat het ‘maatschappelijk’ niet gerechtvaardigd is om zwarte verdiensten als letselschade uit te keren. De deelgeschilrechter volgt dit niet. 

Het is jammer dat de advocaat van een slachtoffer niet voldoende bewijs heeft kunnen aanleveren van de zwarte verdiensten, waardoor het verzoek is afgewezen. Er had meer ingezeten voor slachtoffer indien de onderbouwing volledig en juist was aangeleverd aan de deelgeschilrechter. Wellicht lukt het na deze uitspraak via een bodemprocedure wel. ‘

Overigens hadden diverse juristen, waaronder van Spetter Advocaten, dit al verwacht. Zij wezen erop dat de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland niet in lijn leek met eerdere uitspraken. Zie: https://www.spetteradvocaat.nl/tellen-zwarte-inkomsten-ook-mee-bij-de-berekening-van-schadevergoeding/

Of de discussie na de recente uitspraak is beslecht valt te bezien. Voor- en tegenstanders staan nog altijd tegenover elkaar en nieuwe rechtszaken liggen voor de hand.

Verzekeraars aan de ene kant stellen dat een maatschappij als de Nederlandse veel waarde hecht aan belastingafdracht, dat zwart werk bij wet is verboden en het simpelweg maatschappelijk onaanvaardbaar is om gemiste zwarte inkomsten als schade te vergoeden. Zie onder andere: stichtingpiv.nl/wp-content/uploads/2020/03/PIV2001_Bulletin-1_WTK.pdf).

De slachtoffers en hun belangenbehartigers aan de andere kant stellen dat slachtoffers recht hebben op een volledige vergoeding van hun schade en met veel zwart werk (bijvoorbeeld schoonmaakwerk) niets mis is. Het voorziet juist in een maatschappelijke behoefte.

Het is dus wachten op een volgende uitspraak. Wordt vervolgd.

Auteur Sanne ten Hoove

Geplaatst op 02-02-2021

Delen:
Tags:
Gerelateerde artikelen

Wanneer een familielid door een incident ernstig blijvend letsel oploopt of

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan

× Chat met ons