Sport en spel

Sport en spel

Van 11 juni tot en met 11 juli 2021 vond het Europees kampioenschap (EK) plaats. De stemming zat er goed in met de voetbalreclames van diverse supermarkten en de oranje vlaggen die overal in Nederland waren opgehangen.

Maar hoe zit het eigenlijk als een voetballer tijdens zo’n wedstrijd letsel oploopt? In het geval van een sportwedstrijd is sprake van een sport- en spelsituatie. Als schade wordt opgelopen tijdens het sporten, kan er een recht op schadevergoeding bestaan. Bij sport- en spelsituaties geldt wel een hogere grens om aansprakelijkheid vast te stellen. In zulke situaties is men zich er namelijk van bewust dat er meer kans is om letselschade op te lopen, Het risico op letselschade wordt geaccepteerd door deel te nemen aan de sport of het spel. Bij voetbal is het bijvoorbeeld niet vreemd dat een voetballer een blessure oploopt tijdens het spelen door een schop van een medespeler.

Letselschade die wordt opgelopen bij het sporten zal alleen tot schadevergoeding leiden als sprake is van een “grove overtreding”. De schadeveroorzakende handeling gaat dan de spelregels te buiten. Een voorbeeld is wanneer de scheidsrechter op het voetbalveld een fluitsignaal geeft om de wedstrijd te eindigen. Als een tegenstander de voetballer na dit fluitsignaal onderuit haalt, had de voetballer dit niet hoeven te verwachten. De sportsituatie is op dat moment namelijk voorbij.

Recentelijk is nog een sport- en spelzaak voorgelegd aan de Hoge Raad. In 2005 werd Trienko Smit bij een voetbalwedstrijd zo hard getackeld door zijn tegenstander, dat hierdoor uiteindelijk zijn been geamputeerd moest worden. Meneer Smit stelde daarop de tegenstander die hem had getackeld, aansprakelijk. Jaren lang hoopte hij op een schadevergoeding, maar zowel het hof als de Hoge Raad wezen dit af.

Het hof Arnhem-Leeuwarden overwoog als volgt. Het hof stelde allereerst vast dat de schade van meneer Smit was veroorzaakt door de tackle van de tegenstander van links. Nu resteerde nog de vraag of sprake was van een onrechtmatige daad. Het hof haakte aan bij de vaste rechtspraak van de Hoge Raad over sport- en spelsituaties. Te weten dat onrechtmatig handelen minder snel wordt aangenomen in geval van sport- en spelsituaties. Daarbij leidt een enkele overtreding van de spelregels niet direct tot een onrechtmatige handeling. Uiteindelijk was het oordeel van het hof dat de blessure van meneer Smit was veroorzaakt door een overtreding van de tegenstander. Deze overtreding was echter niet zo buitensporig, dat sprake was van een onrechtmatige daad.

De Hoge Raad ging mee in de redenatie van het hof. De klachten over het arrest van het hof konden niet leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoefde zijn oordeel niet te motiveren, want dit diende niet het belang van de rechtseenheid of – ontwikkeling. Hierdoor bleef de uitspraak van het hof in stand.

Doordat er dus sprake was van een sport- en spelsituatie, kon de schadeveroorzaker – de tegenstander – niet aansprakelijk worden gesteld. Er was geen sprake van een grove overtreding. Met de uitspraak van het hof en de Hoge Raad wordt bevestigd dat het lastig is aansprakelijkheid vast te stellen in een sport- en spelsituatie.

Uiteraard is het niet onmogelijk om in een sport- en spelsituatie, jouw medespeler aansprakelijk te stellen. Eerder werd al genoemd dat bij een grove overtreding een aansprakelijkheid wel kan slagen. Een voorbeeld hiervan is de zaak over de voetballer Bouaouzan. Bouaouzan gaf zijn medespeler een “horrortackle”. In plaats van de tackle glijdend uit te voeren, zette Bouaouzan zijn sliding in met een gestrekt been naar voren en op ongeveer een halve meter hoogte. Dit, terwijl de bal op de grond lag. Hiermee heeft Bouaouzan de aanmerkelijke kans op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aanvaard. Zijn medespeler zal hierdoor zeer waarschijnlijk nooit meer kunnen lopen. Uiteindelijk werd Bouaouzan dan ook veroordeeld voor zware mishandeling.

Het kan dan wel lastig zijn om in een sport en spelsituatie een aansprakelijkheid te kunnen vestigen, maar het is zeker niet onmogelijk. Steeds zal gekeken moeten worden naar alle omstandigheden van het geval.

Ben jij of ken jij een slachtoffer van schade veroorzaakt in een sport- en spelsituatie? Neem dan contact op met Elfi Letselschade Advocaat voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Delen:
Tags:
Gerelateerde artikelen

Wanneer een familielid door een incident ernstig blijvend letsel oploopt of

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan

× Chat met ons