Rechtszaken en letselschadezaken

Rechtszaken en letselschadezaken

Mr. drs. Lilian Madu is letselschadeadvocaat bij ELFI Letselschade in Rotterdam. Zij heeft een blog geschreven met daarin een globale uiteenzetting van de mogelijkheden voor het starten van een rechtszaak in letselschadezaken.

Als iemand letselschade heeft opgelopen, dan komt het wel eens voor dat de veroorzaker van de schade de aansprakelijkheid niet wil erkennen. In dat geval kunt u met behulp van een advocaat een deelgeschilprocedure starten. Dit is een gerechtelijke procedure die speciaal in het leven is geroepen voor letselschadezaken. De rechter zal beslissen of de wederpartij aansprakelijk is. Mocht u de procedure verliezen, dan hoeft u de proceskosten van de wederpartij niet te betalen. In de deelgeschilprocedure bestaat het risico van een proceskostenveroordeling niet, zodat er weinig drempels zijn voor letselschadeslachtoffers om een rechtszaak te starten. Als u de rechtszaak wint, dan zal de wederpartij de advocaatkosten die gemoeid zijn met de deelgeschilprocedure aan uw advocaat moeten betalen.

Maar wat als aansprakelijkheid is erkend door de wederpartij? In het algemeen verdient het de voorkeur om eerst met de wederpartij onderling overeenstemming te bereiken over de schadevergoeding. Soms lukt dit niet en komen u en de wederpartij er niet uit over bepaalde schadeposten. Ook in dat geval kunt u een deelgeschilprocedure starten. De rechtbank zal dan een beslissing geven over de geschilpunten, zodat partijen daarna weer verder kunnen onderhandelen.

Wanneer de rechtbank een beslissing geeft in een deelgeschilprocedure, dan moet u dit zien als een soort tussenbeslissing. Het is de bedoeling dat partijen na de beslissing van de rechtbank met elkaar verder onderhandelen, totdat zij definitief overeenstemming bereiken over de schadevergoeding.

Bij een gerechtelijke procedure zult u in beginsel uw standpunt moeten bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld door schriftelijke stukken. Soms zijn zaken te ingewikkeld voor een deelgeschilrechter. Bijvoorbeeld als er deskundigen moeten worden benoemd of getuigen moeten worden gehoord om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden. In dat geval moet er een “gewone” civiele procedure worden gestart. Zo een ‘gewone’ civiele procedure wordt een bodemprocedure genoemd. Een rechter in de bodemprocedure kan een beslissing geven over het gehele geschil. Dit betekent dat een rechter in de bodemprocedure een beslissing kan geven over de definitieve, totale schadevergoeding. Partijen hoeven na deze beslissing dus niet meer per se samen verder te onderhandelen. Een bodemprocedure brengt echter het risico met zich mee dat u wordt veroordeeld in de proceskosten als u grotendeels in het ongelijk wordt gesteld. Het risico van de proceskostenveroordeling bestaat natuurlijk niet bij het voeren van onderling overleg met de wederpartij. Echter, ook tijdens dit onderlinge overleg zult u een en ander met bewijzen aannemelijk moeten maken.

In letselschadezaken is het ook mogelijk om een spoedrechtszaak te starten. Het kan voorkomen dat een letselschadeslachtoffer dringend behoefte heeft aan een voorschot op zijn schadevergoeding, bijvoorbeeld omdat hij door zijn letsel niet meer kan werken en zijn vaste lasten niet meer kan betalen. De aansprakelijke partij (meestal een verzekeraar) weigert om dit voorschot uit te betalen. Een advocaat kan dan namens het slachtoffer een spoedrechtszaak starten. Een dergelijke spoedrechtszaak wordt een kort geding genoemd. Binnen enkele weken komt de zaak dan voor de rechter. Een kort geding kan ook worden gestart wanneer de veroorzaker van het letsel geen aansprakelijkheid heeft erkend. Maar let op! In een kort geding zult u zoveel mogelijk met bewijsstukken moeten bewijzen dat u recht hebt op een voorschot op uw schade.

Het bovenstaande is een globale uiteenzetting van de mogelijkheden voor het starten van een rechtszaak in letselschadezaken. Bij het starten van een rechtszaak komen echter altijd details kijken die u het beste in een persoonlijk gesprek met een advocaat kunt bespreken.

Geschreven door mr. drs. Lilian Madu

Geplaatst op 21-08-2020

Delen:
Tags:
Gerelateerde artikelen

Wanneer een familielid door een incident ernstig blijvend letsel oploopt of

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan

× Chat met ons