De klachtplicht bij arbeidsongevallen

De klachtplicht bij arbeidsongevallen

Je hoopt er niet op, maar een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook een arbeidsongeval. Een dergelijk ongeval kan vergaande nadelige gevolgen hebben voor het slachtoffer. Hierbij valt te denken aan o.a. het verliezen van je baan (na langdurige ziekte) en hierdoor ook het loon.

In zo’n geval is het fijn als je jouw schade kunt verhalen op de werkgever of diens verzekeraar. Er zal onderzocht moeten worden of de werkgever een verwijt valt te maken voor het ongeval en dus of hij hiervoor aansprakelijk is. Op de werkgever rust namelijk een zorgplicht.

De zorgplicht van de werkgever is wettelijk geregeld in artikel 7:658 BW en komt er kort gezegd op neer dat de werkgever verplicht is om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemer(s) te beschermen. Deze zorgplicht heeft een ruime strekking, zodat niet snel wordt aangenomen dat hieraan is voldaan.

De werknemer die een arbeidsongeval is overkomen dient er wel voor te zorgen dat hij/zij tijdig ‘klaagt’ bij de werkgever over het hem/haar overkomen ongeval. Hiermee voorkomt men namelijk het risico dat hij/zij het recht op schadevergoeding verliest. Dit tijdig klagen wordt ook wel de ‘klachtplicht’ genoemd.

De klachtplicht is geregeld in artikel 6:89 BW en houdt in dat men binnen bekwame tijd dient te ‘klagen’. In 2013 is door de Hoge Raad bepaald dat dit artikel van toepassing is op ‘alle verbintenissen’.[1] Dit betekent dus dat de klachtplicht ook geldt voor de arbeidsovereenkomst.

In de rechtspraak zijn zowel uitspraken te vinden van rechters die het beroep van een werkgever op de klachtplicht honoreren[2] als uitspraken waarin rechters een beroep op de klachtplicht van tafel vegen[3]. Er wordt in geval van arbeidsongevallen dus met wisselend succes beroep gedaan op de klachtplicht. Dit onderstreept des te meer het belang van het tijdig ‘klagen’ bij de werkgever na een arbeidsongeval.

Is jou een arbeidsongeval overkomen? Wil je meer weten over de mogelijkheden om jouw schade te verhalen op de (aansprakelijke) tegenpartij? Neem dan vrijblijvend contact op met Elfi Letselschade Advocaat.

[1] HR 8 februari 2013, NJ 2014/497 (Van de Steeg/Rabobank).

[2] Ktr. Den Haag 17 april 2013, JAR 2013/114.

[3] Rb. Rotterdam 4 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10249.

Delen:
Tags:
Gerelateerde artikelen

Wanneer een familielid door een incident ernstig blijvend letsel oploopt of

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan

× Chat met ons