Belastbaarheid schadevergoeding

Belastbaarheid schadevergoeding

Moet u over uw schadevergoeding belasting betalen? 

Uw letselschadetraject loopt ten einde: de hoogte van uw schadevergoeding is bepaald en de volgende stap is het tekenen van een vaststellingsovereenkomst met de aansprakelijke partij. In deze fase rijst bij vele benadeelden de vraag of over het te ontvangen bedrag belasting betaald dient te worden. Anders gezegd: loopt u als slachtoffer alsnog een gedeelte van uw schadevergoeding mis doordat u dit moet afstaan aan de Belastingdienst?

Schadevergoeding

De schadevergoeding die u uitgekeerd krijgt, bestaat doorgaans uit meerdere componenten. Zo kunt u een vergoeding krijgen voor de extra kosten die u maakt als gevolg van het ongeval. Deze kosten kunnen niet beschouwd worden als inkomsten, maar vormen een compensatie van kosten die u al hebt gemaakt.

Voor het psychische leed en verdriet dat u is aangedaan kunt u immateriële schadevergoeding (smartengeld) uitgekeerd krijgen. Deze vergoeding wordt niet als inkomen aangemerkt en dus ook niet belast.

Voor wat betreft de vergoeding voor een verlies aan inkomsten is echter niet met zekerheid te zeggen dat er geen belasting over wordt geheven. Immers, de vergoeding kan worden aangemerkt als winst. Anderzijds is een vergoeding voor een verlies aan inkomsten altijd een nettobedrag, waardoor deze onbelast zou moeten blijven. De Belastingdienst kan echter achteraf besluiten de schadevergoeding te belasten.

Belastinggarantie

Een garantie dat over de schadevergoeding geen belasting betaald moet worden kan dus niet gegeven worden. Het is echter wel mogelijk dit risico te verschuiven naar de aansprakelijke partij (lees: de verzekeraar). Dit kan door het opnemen van een zogenoemde ‘belastinggarantie’ in de vaststellingsovereenkomst. Door middel van een belastinggarantie kunt u met de verzekeraar regelen dat eventuele door de Belastingdienst geheven belastingen niet voor uw rekening, maar voor rekening van de verzekeraar komen.

Door een belastinggarantie te laten opnemen in uw vaststellingsovereenkomst voorkomt u aldus dat u een gedeelte van uw schadevergoeding moet afstaan aan de fiscus. Op deze manier wordt gewaarborgd dat uw schade daadwerkelijk wordt gecompenseerd.

Het komt geregeld voor dat slachtoffers met letselschade een gedeelte van hun schadevergoeding moeten afstaan aan de Belastingdienst doordat over de uitkering belasting wordt geheven. Een hoge letselschadevergoeding die ineens wordt uitgekeerd, kan tevens een verminderd recht op toeslagen of een hogere bijdrage voor zorg met zich brengen, waardoor slachtoffers feitelijk minder van hun letselschadevergoeding overhouden dan voorzien. Voor welke schadeposten gelden deze fiscale gevolgen en op welke wijze kan voorkomen worden dat slachtoffers hierdoor indirect nadeel ondervinden?

Geschreven door mr. S. Demirci

Delen:
Tags:
Gerelateerde artikelen

Wanneer een familielid door een incident ernstig blijvend letsel oploopt of

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan

× Chat met ons