Arbeidsongeval en BGK

Arbeidsongeval: Geen aansprakelijkheid erkend? BGK tóch voor rekening werkgever. Inleiding Wanneer iemand in de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval meemaakt, is zijn werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij deze werkgever kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht ex artikel 7:658 BW. Dit artikel houdt een ruime zorgplicht in. Niet snel kan worden aangenomen […]

Lees verder… from Arbeidsongeval en BGK

× Chat met ons