Elfi Letselschade Advocaat kantoor

ZIEKTEWET

De werkgever is verplicht uw salaris twee jaar door te betalen tijdens uw ziekte.[1] Indien u echter geen werkgever (meer) heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor de bescherming van de Ziektewet. U ontvangt een Ziektewetuitkering indien u ziek bent gemeld en  de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting (meer) heeft.

Dit kan het geval zijn indien u geen werkgever (meer)  heeft omdat uw arbeidsovereenkomst afloopt terwijl u ziek bent. Ook als u binnen vier weken na afloop van uw arbeidsovereenkomst ziek bent geworden, komt u in aanmerking voor de Ziektewet.  Daarnaast hebben uitzendkrachten ook recht op een Ziektewet-uitkering.

Als u voldoet aan de voorwaarden van de Ziektewet, heeft u gedurende 104 weken recht op de Ziektewetuitkering. Deze uitkering kunt u aanvragen bij het UWV.

De hoogte van de Ziektewetuitkering is in beginsel 70% van uw dagloon. Hiervoor wordt gekeken naar het salaris waarover u sociale premies en belasting betaalt.[2] Bij uitzondering heeft u recht op 100% van uw dagloon. Dit is het geval indien u voor uw zwangerschapsverlof ziek wordt door de zwangerschap of bevalling. Ook als u ziek bent door orgaandonatie heeft uw recht op 100% van uw dagloon.

Na twee jaar stopt de Ziektewetuitkering automatisch, zelfs als u nog ziek bent. Hierna kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Meer informatie over de WIA-uitkering kunt u vinden onder het kopje ‘WIA’.

Eerder kan de Ziektewetuitkering worden beëindigd indien u niet meer ziek bent en weer gaat werken. Ook als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt uw Ziektewetuitkering automatisch stopgezet. Tevens kan het UWV de Ziektewetuitkering beëindigen indien het UWV van oordeel is dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent aan het einde van het eerste jaar. U bent dan in staat om 65% van uw oude inkomen te verdienen.

Indien u het niet eens bent met het besluit van het UWV over de Ziektewetuitkering, kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Voor sommige Ziektewetbesluiten geldt een bezwaartermijn van slechts twee weken! Indien u tijdig bezwaar hebt ingesteld, is het UWV verplicht uw zaak opnieuw te beoordelen en uitspraak op het bezwaar te doen. Mocht u het niet eens zijn met het besluit op bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Als laatste mogelijkheid kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het is van belang dat u vanaf de bezwaarfase een deskundige heeft die u kan ondersteunen in de procedures.

De advocaten bij Elfi Letselschade Advocaat zijn gespecialiseerd in het Sociaal Zekerheidsrecht en staan u hierin graag bij.

Als u meer wil weten over andere onderwerpen op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, zie dan het kopje “Sociaal Zekerheidsrecht” op de website van Elfi Letselschade Advocaat.

[1] Art. 7:629 BW.

[2] https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wat-is-sv-loon/index.aspx