Elfi Letselschade Advocaat kantoor

WERKLOOSHEIDSWET

Indien u werkloos bent en het niet lukt om nieuw werk te vinden, komt u mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. In de Werkloosheidswet (WW) wordt onder ‘werkloos’ ook gedeeltelijk verlies aan arbeidsuren verstaan. Dit betekent dat als u minstens 5 uur minder moet werken van uw werkgever, u ook in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

U heeft recht op een WW-uitkering als u in de afgelopen 36 weken tenminste 26 weken heeft gewerkt. Het is niet van belang hoeveel uur u gewerkt heeft. Daarnaast heeft u geen recht op een WW-uitkering indien u een Ziektewet- of WIA-uitkering ontvangt.

De hoogte van uw WW-uitkering is afhankelijk van uw dagloon. De eerste twee maanden bedraagt de uitkering 75% en daarna 70% van uw dagloon.

De uitkeringsduur is minstens 3 en hoogstens 24 maanden. Deze lengte is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Indien u minder dan 11 jaar werkzaam bent geweest, heeft u voor ieder kalenderjaar recht op 1 maand WW-uitkering. Er geldt een andere berekening indien u 11 jaar of langer arbeid heeft verricht. De eerste 10 jaar vóór januari 2006 krijgt u eveneens 1 maand WW-uitkering per kalenderjaar. Daarna krijgt u voor ieder kalenderjaar ná januari 2006 0,5 maand WW-uitkering. U kunt echter nooit langer dan 24 maanden een WW-uitkering krijgen. Na 24 maanden komt u mogelijk in aanmerking voor de Participatiewet, ook wel de ‘bijstandsuitkering’ genoemd.

Nadat u een WW-uitkering heeft ontvangen, bent u alsnog verplicht passende arbeid te zoeken. Zo moet u bijvoorbeeld verplicht actief solliciteren. Per vier weken moet u minstens vier keer serieus gesolliciteerd hebben. Ook bent u verplicht alle informatie over uw situatie met het UWV te delen. Denk aan uw inkomen en sollicitaties. Het UWV controleert of u zich houdt aan deze plichten. Indien het UWV meent dat u zich niet houdt aan uw verplichtingen, kan uw WW-uitkering beëindigd worden. Tevens kunnen de onterechte uitbetalingen teruggevorderd worden. Verder kan het UWV een boete opleggen of aangifte doen.

Ook als u een nieuwe baan heeft gevonden, wordt uw WW-uitkering beëindigd door het UWV. Dit is enkel het geval indien u een baan heeft gevonden waarmee u twee maanden achter elkaar meer dan 87,5% van uw maandloon verdient.

Indien u het niet eens bent met het besluit van het UWV over de WW-uitkering, kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Het UWV is dan verplicht uw aanvraag opnieuw te beoordelen en uitspraak op het bezwaar te doen. Mocht u het niet eens zijn met het besluit op bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Als laatste mogelijkheid kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het is van belang dat u vanaf de bezwaarfase een deskundige heeft die u kan ondersteunen in de procedures.

De advocaten bij Elfi Letselschade Advocaat zijn gespecialiseerd in het Sociaal Zekerheidsrecht en staan u hierin graag bij.

Als u meer wil weten over andere onderwerpen op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, zie dan het kopje “Sociaal Zekerheidsrecht” op de website van Elfi Letselschade Advocaat.