Elfi Letselschade Advocaat kantoor

WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) biedt de mogelijkheid om een uitkering aan te vragen indien u langer dan 88 weken ziek bent en nog niet (volledig) in staat bent om te werken.

De WIA heeft twee uitkeringen, te weten: de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

WGA

U heeft recht op een WGA-uitkering indien u twee jaar of langer ziek bent en de verwachting is dat u in de toekomst weer kunt werken. Ook moet u met dat werk 65% of minder dan uw oude salaris verdienen. De WGA-uitkering vult gedeeltelijk het inkomensverlies aan en voorziet u van een inkomen tijdens uw ziekte.

IVA

U heeft recht op een IVA-uitkering indien u 20% of minder van uw oude salaris kunt verdienen en dat in de toekomst zo zal blijven. De hoogte van de IVA-uitkering is afhankelijk van het loon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd (dagloon). Hiervoor wordt gekeken naar het salaris waarover u sociale premies en belasting betaalt.

Na de aanvraag voor een WIA-uitkering kijkt het UWV allereerst naar uw re-integratie-proces. Er wordt beoordeeld of u (en uw werkgever) er alles aan hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen. Hiervoor wordt gekeken naar de periode vanaf uw eerste ziektedag tot de WIA-aanvraag. Op het moment dat vast komt te staan dat uw werkgever onvoldoende moeite heeft gedaan voor uw re-integratie, kan hij verplicht worden uw loon gedurende maximaal een jaar door te betalen. Nadat uw werkgever weer voldoet aan de verplichtingen, wordt de WIA-aanvraag verder in behandeling genomen.

Indien het UWV oordeelt dat voldaan is aan de re-integratieverplichtingen, wordt uw gezondheid beoordeeld door een verzekeringsarts van het UWV. Deze arts onderzoekt uw klachten en beoordeelt of deze tijdelijk of blijvend zijn. Als de verzekeringsarts van mening is dat uw klachten tijdelijk zijn, wordt u uitgenodigd voor een gesprek bij een arbeidsdeskundige. Bij blijvende klachten is dit niet het geval. De arbeidsdeskundige onderzoekt vervolgens wat voor soort werk u kunt doen in de toekomst. Indien vast komt te staan dat u 65% of minder kunt verdienen met dit werk, krijgt u een WIA-uitkering.[1]

Het UWV beslist binnen 8 weken op uw WIA-aanvraag. Indien het UWV besluit dat uw geen recht heeft op een WIA-uitkering en oordeelt dat u voor meer dan 65% kunt werken, dient u in overleg te treden met uw werkgever. Als er geen oplossing gevonden kan worden over uw re-integratie, mag uw werkgever u ontslaan. U kunt dan een WW-uitkering aanvragen. Meer informatie over de WW-uitkering kunt u vinden onder het kopje ‘Werkloosheidswet’.

Indien u het niet eens bent met het besluit van het UWV over de WIA-uitkering, kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Het UWV is dan verplicht uw aanvraag opnieuw te beoordelen en uitspraak op het bezwaar te doen. Mocht u het niet eens zijn met het besluit op bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Als laatste mogelijkheid kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het is van belang dat u vanaf de bezwaarfase een deskundige heeft die u kan ondersteunen in de procedures.

De advocaten bij Elfi Letselschade Advocaat zijn gespecialiseerd in het Sociaal Zekerheidsrecht en staan u hierin graag bij.

Als u meer wilt weten over andere onderwerpen op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, zie dan het kopje “Sociaal Zekerheidsrecht” op de website van Elfi Letselschade Advocaat.

[1]https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/beoordeling-beslissing-wia-aanvraag/detail/wia-beoordeling-of-ik-kan-werken/beoordeling-arbeidsdeskundige