VERKEERSONGEVALLEN

Letselschade kan veroorzaakt worden door verkeersongevallen. U kunt bijvoorbeeld een dwarslaesie of whiplash overhouden aan een verkeersongeval. Er moet goed onderzoek verricht worden om te achterhalen wat de oorzaak van het ongeval is. Vaak is de oorzaak wel duidelijk, maar dat is niet altijd het geval. In die gevallen dat de oorzaak niet eenvoudig te achterhalen is, zal bijvoorbeeld een proces-verbaal geraadpleegd moeten worden. Ook zullen getuigen, als die er zijn, gehoord moeten worden. Als dit geen van allen een uitkomst biedt, kan onder meer via de rechter een deskundige worden aangewezen die gespecialiseerd is in verkeersongevallen.

Als eenmaal de oorzaak van het ongeval is vastgesteld, zijn er nog andere factoren die een rol kunnen spelen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Wat was bijvoorbeeld de leeftijd van het slachtoffer? Als het slachtoffer namelijk onder de veertien jaar is, leidt dit eerder tot het vaststellen van aansprakelijkheid. Ook is belangrijk of er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid – de eigen schuld – of overmacht bij de weggebruikers. Verder is van belang dat zwakkere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, meer beschermd worden door de wet dan sterkere
verkeersdeelnemers, zoals automobilisten.

Als de aansprakelijkheid eenmaal is aangenomen, moet de schadevergoeding worden vastgesteld. Dit wordt gedaan door een schadestaat op te stellen. In een schadestaat staat al uw materiële en immateriële schade opgesomd.

Elfi Letselschade Advocaat biedt u vakkundige juridische hulp bij letselschade.