Aanrijding met een lage snelheid

Stelling: Aanrijding met een lage snelheid bij letselschadezaak Stel dat de benadeelde achterop wordt gereden met minder dan 5 km/u. Benadeelde start een letselschadezaak tegen de achterop aanrijder. Kan de lage impact aanrijding een relevante omstandigheid zijn bij het vaststellen en regelen van de letselschade van benadeelde? In de uitspraak van het hof Arnhem Leeuwarden van 21 juli 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:5749) kunnen we het antwoord op deze vraag vinden. In r.o. 5.18 en verder stelt het…

Continue reading

Contractus uberrimae fidei (uiterste vertrouwen)

Als verkeersslachtoffer (hierna: derde-claimant) biedt art. 6 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (hierna: WAM) je de mogelijkheid om de WAM- verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval aan te spreken voor de schade die je ten gevolge van het ongeval lijdt. Wat betekent deze directe aanspraak voor jou als derde-claimant eigenlijk? Geldt er voor jou als derde-claimant naast je recht op schadevergoeding ook een informatie- en mededelingsplicht richting de WAM verzekeraar zoals bepaald in artikel 7:941 BW?…

Continue reading