Werkgever aansprakelijk voor burn-out?

Is een werkgever aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van een burn-out? Het korte antwoord is “jazeker”, maar in de praktijk blijkt dat toch knap lastig te zijn. Werkgevers zijn al heel snel aansprakelijk voor schade die een werknemer tijdens het werk oploopt. Werkgevers hebben namelijk een zorgplicht ten aanzien van hun werknemers en moeten voorkomen dat werknemers in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijden. De Hoge Raad heeft in 2005 al bepaald dat…

Continue reading

Loon opschorten of geen recht op loon?

Een werknemer die ziek is heeft twee jaar lang recht op salaris. Er zijn echter situaties waarin geen recht op salaris bestaat. Dat is: Als de werknemer de ziekte met opzet heeft veroorzaakt Over de periode dat de werknemer de genezing belemmert of vertraagt Over de periode dat de werknemer geen terecht aangeboden passend werk verricht Over de periode dat de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen die…

Continue reading

Bent u goed aangezegd?

Op grond van de wet is een werkgever die een contract voor bepaalde tijd niet wil verlengen verplicht dat de werknemer minimaal een maand voor het contract eindigt schriftelijk laten weten. Doet de werkgever dat niet dan heeft de werknemer recht op de zogenaamde aanzegvergoeding. Deze vergoeding is maximaal gelijk aan een bruto maandsalaris. De wetgever heeft bepaald dat een aanzegging schriftelijk moet gebeuren om misverstanden (zoveel mogelijk) te voorkomen. In het verleden was al…

Continue reading