De rechten en plichten van het slachtoffer

De rechten (maar ook de plichten) van een slachtoffer. Ieder persoon is anders. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen opgedaan. Dat betekent dat de gevolgen voor ieder slachtoffer van een zeden- of geweldsmisdrijf anders zijn: wat voor de één een schermutseling is, is voor de ander een zware mishandeling. Dit verschil in ervaring bepaalt ook hoe een slachtoffer de in artikel 51a en volgende van het Wetboek van Strafvordering toegekende slachtofferrechten ervaart. De in het tweede…

Continue reading

Verbijsterd maar toch trots.

“Vrijspraak: de rechtbank stelt voorop dat zedenzaken zich doorgaans kenmerken door het feit dat er slechts twee personen aanwezig waren bij de (beweerde) seksuele handelingen, namelijk het vermeende slachtoffer en de vermeende dader.” Met deze zinsnede wordt in de onderhavige zaak het vonnis geveld. De casus is als volgt: Cliënte heeft als 18-jarige een kind gebaard, waarvan zij weet dat dit kind is geboren als resultaat van stelselmatig seksueel misbruik door haar vader vanaf haar…

Continue reading

Het coronavirus houdt ons allen in de greep.

Al zes weken in een intelligente lockdown en het einde is nog niet echt in zicht. Voor velen is er de mogelijkheid tot thuiswerken. Digitaal is veel mogelijk in het “nieuwe normaal”. Voor diegenen die een beroep hebben waarbij fysiek contact noodzakelijk is, is die mogelijkheid er niet. Dat deel van de economie ligt volledig stil in de hoop dat de overheid voor een financiële oplossing zorgt. Maar wat als je zzp’er bent, kort vóór…

Continue reading