Arbeidsongeval en BGK

Arbeidsongeval: Geen aansprakelijkheid erkend? BGK tóch voor rekening werkgever. Inleiding Wanneer iemand in de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval meemaakt, is zijn werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij deze werkgever kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht ex artikel 7:658 BW. Dit artikel houdt een ruime zorgplicht in. Niet snel kan worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening…

Continue reading

Advocaatkosten

Inleiding Wanneer je schade hebt opgelopen, dan wil je dat natuurlijk verhalen op de aansprakelijke partij. Daar heb je hulp bij nodig, dus ga je op zoek naar een deskundige belangenbehartiger. Een advocaat die jou helpt met het in kaart brengen van je schade en onderhandelt met de aansprakelijke partij. Maar wat kost die deskundige bijstand nou? De wet De wet bepaalt dat de kosten van deskundige bijstand ook onderdeel zijn van je schade. Je…

Continue reading

Smartengeld: Een pleister op de wonde

Wat is Smartengeld? Wanneer je een vervelende gebeurtenis meemaakt, dan voel je je rot. Als je bijvoorbeeld door een verkeers- of arbeidsongeval gewond raakt, ervaar je pijn, stress en ongemak. Als iemand jou beledigt en leugens over jou verspreidt ben je natuurlijk woedend. Zo ook wanneer iemand jouw privacy schendt, dan voel je je boos, onveilig en ongemakkelijk. Je bent natuurlijk zeer aangedaan, als jij geconfronteerd wordt met ernstig letsel van een naaste. En dompelt…

Continue reading

Rechtszaken en letselschadezaken

Mr. drs. Lilian Madu is letselschadeadvocaat bij ELFI Letselschade in Rotterdam. Zij heeft een blog geschreven met daarin een globale uiteenzetting van de mogelijkheden voor het starten van een rechtszaak in letselschadezaken. Als iemand letselschade heeft opgelopen, dan komt het wel eens voor dat de veroorzaker van de schade de aansprakelijkheid niet wil erkennen. In dat geval kunt u met behulp van een advocaat een deelgeschilprocedure starten. Dit is een gerechtelijke procedure die speciaal in…

Continue reading