Bijzondere bedingen – concurrentiebeding

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan vormen van de arbeidsovereenkomst is het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding is wettelijk geregeld in artikel 7:653 BW. Volgens lid 1 van dit artikel is een concurrentiebeding een beding tussen de werkgever en werknemer waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Door deze formulering in het wetboek lijkt zo’n concurrentiebeding op het…

Continue reading

Het proeftijdbeding

  Het proeftijdbeding is een beding die je in veel arbeidsovereenkomsten terugziet. Hierdoor kan het voorkomen dat hier niet veel aandacht aan wordt besteed. Er zijn echter toch een aantal punten die de aandacht verdienen. Het is belangrijk te weten dat het proeftijdbeding wettelijk is geregeld in artikel 7:652 BW. Hieruit blijkt dat partijen, werkgever en werknemer, een proeftijd mogen overeenkomen. Gedurende de proeftijd hebben beide partijen dan het recht de arbeidsovereenkomst onmiddellijk op te…

Continue reading

Ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Een interessante uitspraak van de rechtbank Gelderland van 19 mei 2021 waaraan de volgende casus ten grondslag lag. In de nacht van 24 op 25 december 2017 waren eiseres (hierna: de vrouw) en gedaagde (hierna: de man) met een groep vrienden in café @Dronten te Dronten. Toen zij aan het einde van de avond weer buiten stonden werd de vrouw onverwacht van achteren opgetild door de man waarna hij in onbalans raakte en de vrouw…

Continue reading

De klachtplicht bij arbeidsongevallen

Je hoopt er niet op maar een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook een arbeidsongeval. Een dergelijk ongeval kan vergaande nadelige gevolgen hebben voor het slachtoffer. Hierbij valt te denken aan o.a. het verliezen van je baan (na langdurige ziekte) en hierdoor ook het loon. In zo’n geval is het fijn als je, je schade kunt verhalen op de werkgever of diens verzekeraar. Er zal onderzocht moeten worden of de werkgever een verwijt…

Continue reading

AANSPRAKELIJKHEID OUDER VOOR GEBREK AAN TOEZICHT; OUDERS OPGELET!

Een interessante uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waarbij door de vader van een minderjarige werd gevorderd dat vast zou komen te staan dat de vader onrechtmatig heeft gehandeld jegens zijn minderjarige zoon. Het uiteindelijke doel hiervan was uiteraard dat de minderjarige zoon aanspraak zou kunnen maken op vergoeding van zijn schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar (ABN AMRO) van zijn vader. Het ging in deze zaak om schade in de vorm van ernstige brandwonden die de minderjarige heeft…

Continue reading