Ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Een interessante uitspraak van de rechtbank Gelderland van 19 mei 2021 waaraan de volgende casus ten grondslag lag. In de nacht van 24 op 25 december 2017 waren eiseres (hierna: de vrouw) en gedaagde (hierna: de man) met een groep vrienden in café @Dronten te Dronten. Toen zij aan het einde van de avond weer buiten stonden werd de vrouw onverwacht van achteren opgetild door de man waarna hij in onbalans raakte en de vrouw…

Continue reading

De klachtplicht bij arbeidsongevallen

Je hoopt er niet op maar een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook een arbeidsongeval. Een dergelijk ongeval kan vergaande nadelige gevolgen hebben voor het slachtoffer. Hierbij valt te denken aan o.a. het verliezen van je baan (na langdurige ziekte) en hierdoor ook het loon. In zo’n geval is het fijn als je, je schade kunt verhalen op de werkgever of diens verzekeraar. Er zal onderzocht moeten worden of de werkgever een verwijt…

Continue reading

AANSPRAKELIJKHEID OUDER VOOR GEBREK AAN TOEZICHT; OUDERS OPGELET!

Een interessante uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waarbij door de vader van een minderjarige werd gevorderd dat vast zou komen te staan dat de vader onrechtmatig heeft gehandeld jegens zijn minderjarige zoon. Het uiteindelijke doel hiervan was uiteraard dat de minderjarige zoon aanspraak zou kunnen maken op vergoeding van zijn schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar (ABN AMRO) van zijn vader. Het ging in deze zaak om schade in de vorm van ernstige brandwonden die de minderjarige heeft…

Continue reading