SPORT- EN SPELSITUATIES

Als er schade wordt opgelopen tijdens het sporten, kan er een recht op schadevergoeding zijn.
Letselschade ten gevolge van een sport- en spelsituaties is wel een bijzondere categorie. Bij sport- en spelsituaties geldt namelijk een hogere grens om aansprakelijkheid vast te stellen. In zo’n situatie is men er namelijk van bewust dat er meer kans is om letselschade op te lopen door de aard van de sport. Bij voetbal is het bijvoorbeeld niet vreemd dat een voetballer een blessure oploopt tijdens het spelen door een schop. Men accepteert het risico om letselschade op te kunnen lopen. Dit is buiten het sportveld heel anders.

Letselschade die wordt opgelopen bij het sporten, zal alleen tot schadevergoeding leiden als er sprake is van een “grove overtreding”. We spreken van een grove overtreding als de schadeveroorzakende handeling de spelregels te buiten gaat. Een voorbeeld is wanneer de scheidsrechter op het voetbalveld een fluitsignaal geeft om de wedstrijd te eindigen. Als een tegenstander u na dit fluitsignaal bijvoorbeeld onderuit haalt en/of schopt ontstaat er een geheel andere situatie. De sportsituatie is op dat moment namelijk voorbij. Het slachtoffer, de getrapte voetballer, had dit gedrag niet hoeven te verwachten.

Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid in een sport- en spelsituatie, is het overtreden van een spelregel niet voldoende om aansprakelijkheid vast te stellen. Andere factoren spelen hierbij een rol, zoals of er sprake is van opzet en of er überhaupt sprake is van een sport- en spelsituatie. Bij onduidelijkheid bij het vaststellen van de aansprakelijkheid, kan het oordeel van een autoriteit meer inzicht bieden.

Een bijzondere categorie binnen de sport- en spelsituaties, is gymles op school. Als een leerling bijvoorbeeld zijn been breekt tijdens de gymles, kan hij zowel degene die zijn schade heeft veroorzaakt als de school aansprakelijk stellen.

Bij sport- en spelsituaties is het lastig aansprakelijkheid vast te stellen. Een gespecialiseerde letselschade advocaat kan hier het verschil in maken. Elfi Letselschade Advocaat helpt u graag verder.