Elfi Letselschade Advocaat kantoor

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Het Sociaal Zekerheidsrecht omvat verschillende wetten en maatregelen die de sociale zekerheid regelen. Deze wetten en maatregelen waarborgen dat u alsnog een inkomen ontvangt, in het geval u werkloos wordt, arbeidsongeschikt raakt of met pensioen gaat.

Zo heeft u veelal recht op een Ziektewet-uitkering (ZW), wanneer uw arbeidsovereenkomst afloopt terwijl u ziek bent, of als u kort na het einde van uw arbeidsovereenkomst ziek wordt. Indien u bijvoorbeeld werkloos raakt omdat uw arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, dan hebt u in de meeste gevallen recht op een Werkloosheidswet-uitkering (WW). Wanneer u gedurende uw dienstverband langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering.

Als u meent dat u recht hebt op een uitkering, dan moet u deze aanvragen bij de uitkeringsinstantie: het UWV, of de gemeente waar u feitelijk verblijft. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, dan zal de uitkering worden toegewezen.

Soms verloopt een aanvraagprocedure echter niet probleemloos. Een werkgever kan bijvoorbeeld betwisten dat u arbeidsongeschikt bent, of het UWV stelt zich op het standpunt dat u geen recht heeft op een uitkering. Als u eenmaal een uitkering heeft, kunnen er ook nog problemen optreden. Uw uitkering kan namelijk plotseling worden stopgezet, omdat u bijvoorbeeld onbedoeld iets niet hebt doorgegeven.

Indien u het besluit binnenkrijgt dat bijvoorbeeld uw uitkering wordt stopgezet of geweigerd, kunt u daar rechtsmiddelen tegen instellen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie. U kunt in beroep gaan bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kunt voor hoger beroep naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het is van belang dat u vanaf de bezwaarfase een deskundige heeft die u kan ondersteunen in de procedures.

De advocaten bij Elfi Letselschade Advocaat zijn gespecialiseerd in het Sociaal Zekerheidsrecht en staan u hierin graag bij.