AANSPRAKELIJKHEID

Arbeidsongevallen

Gebrekkige producten

Geweldsmisdrijven

Sport- en spelsituaties

Verkeersongevallen

Letsel door dieren


VERZEKERINGEN


Aansprakelijkheidsverzekeringen
voor bedrijven (AVB)

Aansprakelijkheidsverzekeringen
voor particulieren (AVP)

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
(AOV)

Schadeverzekeringen inzittenden
(SVI)

Sociale en
werknemersverzekeringen


SCHADE


Schadeposten bij letsel

Schade van derden

Schade bij overlijden

Schade van zelfstandigen

Shockschade

Affectieschade

Vrijblijvend advies
Tijdens het eerste vrijblijvende telefonische contact of bezoek aan het kantoor bespreken wij in grote lijnen uw situatie, hoe kansrijk uw zaak is, of u recht heeft op een schadevergoeding en op welke gebieden wij u hulp kunnen bieden.

 

De intake
Tijdens de eerste afspraak op kantoor bespreken wij uitgebreid wat u is overkomen, wie er aansprakelijk is, het opgelopen letsel, de materiële- en immateriële schade.


I
AANSPRAKELIJKHEID

Is de aansprakelijkheid erkent door de wederpartij? Zo niet? Stellen wij de partij schriftelijk aansprakelijk. Als de wederpartij weigert te erkennen, zal er een proces gestart worden. De wederpartij dient binnen 5 jaar aansprakelijk te worden gesteld, anders kunt u geen verzoek tot schadevergoeding meer indienen. Uw schade is dan ‘verjaard’.


II
MEDISCH TRAJECT

In deze fase zullen we ten behoeve van ons medisch adviseur, alleen met uw schriftelijke toestemming, medische informatie opvragen bij uw artsen en/of pecialisten die u behandelen. De medische stukken zullen ook naar de medisch adviseur van de wederpartij verstuurd worden, zodat beide adviseurs inzicht krijgen in het opgelopen letsel, het genezingsproces en de eventueel blijvende gevolgen. Hieruit volgt dan een advies van beide adviseurs.

III
SCHADEBEGROTING

Samen zullen wij uw schade vast-stellen met de volgende stappen:


Onderzoek schadeposten

– Verlies verdienvermogen
– Carrièreschade
– Pensioenschade


en voor zelfstandigen:

– Verlies verdienvermogen
– Carrièreschade
– Pensioenschade


Voorschot

Terwijl wij de schadebegroting berekenen kunnen wij de aansprakelijke verzekeraar vragen u een voorschot te verstrekken om te voorkomen dat u financiële tekorten lijdt.


Verlies zelfwerkzaamheid

– Uitval onderhoudstaken in huis en tuin
– Uitval huishoudelijke taken
– Uitval overige zorgtaken
(verzorging kinderen etc.)


Smartengeld

De vergoeding voor immateriële schade: verdriet en gederfde levensvreugde.


Onkosten

– Ziektekosten
– Reiskosten
– Verblijfkosten
– Aanpassingen in huis/ op het werk
– Aangepast vervoer
– Allerlei hulpmiddelen
– Re-integratiekosten

Overige kosten
– Verhoogde economische kwetsbaarheid
– Studievertraging
– Kosten van de advocaat en eventueel in te schakelen andere deskundigen.


IV

AFWIKKELEN VAN
UW SCHADE

De duur van een letselschadezaak is geheel afhankelijk van de tijd waarin u wordt behandeld en hersteld. De zaak kan pas worden afgewikkeld als er een medische eindtoestand is.


Kosten advocaat
Wij brengen u geen kosten in rekening. Onze kosten worden vergoedt door de verzekeraar van de wederpartij.


Rechtsbijstand

In voorkomende gevallen zijn wij bereid bijstand te verlenen op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.
Als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocaatkosten. U moet wel een eigen bijdrage betalen; deze is afhankelijk van uw inkomen. Indien uw verzoek wordt gehonoreerd, geeft de Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten “toevoeging” af.


Meer informatie en actuele inkomensen vermogensnormen vindt u op

www.rvr.org
onder het kopje:
“Ik ben rechtszoekende”