SCHADEPOSTEN BIJ LETSEL

Indien u schade oploopt, kunt u de schadeveroorzaker aansprakelijk stellen en schadevergoeding vorderen. Voor het berekenen van de schadevergoeding, zal een schadestaat opgemaakt moeten worden. In een schadestaat staat wat de schade van de benadeelde is in bedragen uitgedrukt. Deze bedragen worden vastgesteld aan de hand van bewijsstukken, zoals medische gegevens en loonstroken.

De schadestaat bestaat meestal uit smartengeld, dus immateriële schade die u als benadeelde heeft opgelopen, medische kosten, hulp bij huishoudelijke taken en inkomensverlies (Verlies aan verdienvermogen). Bij inkomensverlies, mogen inkomsten uit zwart werk ook worden meegenomen.
Andere schadeposten zijn onder andere:

  • Studievertraging
  • Reiskosten
  • Telefonische kosten
  • Zelfwerkzaamheid
  • Verzekeringen
  • Verlies van rechten in de sociale zekerheid
  • Aanpassingen van de thuissituatie
  • Vakanties die geannuleerd moeten worden
  • Schadebeperkende maatregelen
  • Annulerings-/afzeggingskosten

Het is van belang dat de schadestaat zo goed mogelijk wordt berekend, zodat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op hebt. Bij Elfi Letselschade Advocaat helpen wij u graag bij het berekenen van uw schade om schadevergoeding te vorderen.