SCHADE BIJ ZEDEN- EN GEWELDSMISDRIJVEN

Slachtoffer worden van een zeden- of geweldsmisdrijf – een strafbaar feit – heeft ingrijpende gevolgen. U bent bijvoorbeeld mishandeld of gewond geraakt door een ander. Niet alleen kunt u door het zeden- of geweldsmisdrijf fysiek letsel hebben opgelopen, maar ook psychisch letsel. Als de dader strafrechtelijk is veroordeeld, staat daarmee zijn aansprakelijkheid vast. Dan moet u nog schadevergoeding vorderen.

U kunt schadevergoeding vorderen door u zelf te voegen als benadeelde partij in het strafproces. Het is dan aan de strafrechter om uw vordering te beoordelen. Het voordeel van deze voeging, is dat er een schadevergoedingsmaatregel opgelegd kan worden. De dader is dan verplicht de schadevergoeding voor het slachtoffer te betalen aan de Staat. De Staat draagt dan het risico om het geld bij de dader te verhalen in plaats van bij het slachtoffer.

Om te oordelen dat de vordering van het slachtoffer ontvankelijk is, moet de verdachte een straf hebben gekregen. Ook moet de schade van het slachtoffer zijn veroorzaakt door het strafbare feit van de verdachte.

Als slachtoffer kunt u verder een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit moet binnen tien jaar vanaf het plaatsvinden van het geweldsmisdrijf. Daarnaast kan een slachtoffer ook een civiele procedure starten om schadevergoeding te vorderen.

Elfi Letselschade Advocaat is gespecialiseerd in zeden- en geweldsmisdrijven en staat u dan ook graag bij.