SCHADE BIJ OVERLIJDEN

In sommige gevallen kan een derde ook aanspraak maken op schadevergoeding in het geval van letselschade bij een ander. Als de benadeelde door een ander is overleden, kan de naaste van de benadeelde vergoeding krijgen voor overlijdensschade. Nabestaanden kunnen in ieder geval aanspraak maken op vergoeding van de begrafeniskosten. Bij overlijdensschade kunt u ook een vergoeding krijgen van misgelopen levensonderhoud. Denk hierbij aan inkomen dat voor levensonderhoud wordt misgelopen doordat de benadeelde is overleden. Denk daarnaast ook aan andere dingen die wegvallen, zoals in het geval dat de benadeelde zorg droeg voor zijn of haar partner.

Als gevolg van het overlijden van een dierbare, kan de naaste van het slachtoffer shockschade of affectieschade oplopen. Zie voor een nadere uitleg van deze twee schadevormen, de kopjes “Shockschade” en “Affectieschade”.

Verder is de levensverzekering bij overlijdensschade van belang. Bij een levensverzekering wordt er een bedrag uitgekeerd, omdat degene voor wie de verzekering is afgesloten, is overleden. Als naaste van de overledene kunt u dan alsnog in bepaalde gevallen recht hebben op vergoeding van overlijdensschade.

Elfi Letselschade Advocaat heeft gespecialiseerde advocaten die u hierbij kunnen helpen.