Elfi Letselschade Advocaat kantoor

PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Het persoonsgebonden budget (PGB) kunt u aanvragen indien u een beperking heeft en zorg, ondersteuning of hulpmiddelen nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan huishoudelijke hulp en verpleging, maar ook aan taxivervoer of een scootmobiel.

Een PGB kan bij de Gemeente of zorgverzekeraar aangevraagd worden. De aanvraag voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet kan gedaan worden bij de gemeente. Hiervoor moet u een persoonlijk plan opstellen waarin u uw aanvraag onderbouwt. Vervolgens neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling en onderzoekt of u recht heeft op ondersteuning. De gemeente is verplicht om binnen 6 weken te beslissen.

Indien de gemeente besluit uw aanvraag goed te keuren, ontvangt u een PGB. Per gemeente verschilt het uurtarief voor de aangeboden zorg, omdat zij deze zelf mogen bepalen. Deze uurtarieven zijn afhankelijk van de soort zorg die u krijgt. U krijgt het bedrag niet zelf uitbetaald. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betalingen namens u uit.  Daarnaast moet u, als u ouder bent dan 18 jaar, maandelijks een eigen bijdrage van ten minste €19 betalen.

De aanvraag voor de Zorgverzekeringswet kan ingediend worden bij uw zorgverzekeraar. De PGB is beschikbaar indien u langer dan één jaar verpleging of verzorging nodig heeft. Indien u echter de rest van uw leven zorg nodig heeft, dient u een PGB-aanvraag in te dienen bij het Zorgloket volgens de Wet langdurige zorg (WLZ). Dit is bijvoorbeeld het geval als u chronisch ziek bent. Bij de aanvraag moet u een budgetplan opstellen en aangeven welke zorg u nodig heeft en de kosten toelichten. Het zorgloket dient vervolgens in gesprek te gaan met u op de aanvraag voordat een besluit wordt genomen.

Indien het Zorgloket besluit uw aanvraag goed te keuren, ontvangt u een PGB voor de benodigde zorg.

De WLZ hanteert verschillende uurtarieven voor informele en formele zorgleners. Ook geldt er een minimum en maximum uurloon. Daarnaast moet u een eigen bijdrage betalen aan het CAK, afhankelijk van uw inkomen, vermogen, woonsituatie, leeftijd en soort zorg die u ontvangt. Ook hier krijgt u het bedrag niet zelf uitbetaald. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betalingen namens u uit.

Het kan echter voorkomen dat de Gemeente of het Zorgloket besluit uw PGB-aanvraag af te keuren. U heeft dan de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar aan te tekenen. Zij zijn dan verplicht uw aanvraag opnieuw te beoordelen en uitspraak op het bezwaar te doen. Mocht u het niet eens zijn met het besluit op bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Als laatste mogelijkheid kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.