mr. Ellen van Loosbroek
e.vanloosbroek@elfi.nu

 

mr. Ellen van Loosbroek studeerde in 2008 af aan de Open Universiteit Nederland met als onderwerp “Artikel 23 lid 4 CMR in rechtsvergelijkend perspectief”.

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht hebben haar bijzondere aandacht. Daaronder valt, naast het transportrecht (nationaal en internationaal vervoer over de weg, ladingclaims, logistiek, contracten en algemene voorwaarden) met name letselschade met betrekking tot slachtoffers van arbeidsongevallen, verkeersongevallen, huiselijk geweld en overige gewelds- en zedenmisdrijven.

Mr. Van Loosbroek heeft de Basisopleiding Letsel- en Slachtofferzaken en de Specialisatieopleiding voor Bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven afgerond. Dit betekent dat u bij haar terecht kunt voor bijstand als slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf in het kader van de strafrechtelijke procedure.

Mr. Van Loosbroek is aangesloten bij de International Bar Association, sectie Human Rights. Tevens is mr. Van Loosbroek lid van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers, Stichting LANGZS, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Nederlandse Vereniging Specialisatie Slachtoffer Advocaten (afgekort: NVSSA).

Rechtsgebieden:

  • Letselschade
  • Slachtofferzaken