GEBREKKIGE PRODUCTEN

Een product is gebrekkig indien het niet de veiligheid biedt die men ervan mag verwachten. Als u door gebruik van een gebrekkig product letselschade oploopt, kunt u verschillende partijen aansprakelijk stellen voor uw geleden schade. U kunt onder andere de producent, de fabrikant en de verkoper van het product aansprakelijk stellen. De benadeelde of de nabestaanden daarvan, kunnen bijvoorbeeld de producent aansprakelijk stellen.

Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid wordt op een aantal factoren gelet. Een voorbeeld van deze factoren, is of de benadeelde zich aan de gebruiksaanwijzingen van het product hield. Een ander voorbeeld is wat de producent wist over de veiligheid van het product toen hij het op de markt bracht.

Belangrijk om te weten, is dat de verjaringstermijn bij een schadeclaim op grond van productaansprakelijkheid drie jaar is. Deze verjaringstermijn begint te lopen vanaf het moment dat de benadeelde weet wie zijn schade heeft veroorzaakt, wat het gebrek is van het product en wat de identiteit is van de producent. Daarnaast is er een vervaltermijn van tien jaar om een vordering in te stellen op grond van een gebrekkig product. Deze begint te lopen vanaf het moment dat het product op de markt is gebracht.

Een productaansprakelijkheid is lastig. Het is daarom belangrijk om bijgestaan te worden door een deskundige letselschade advocaat. Elfi Letselschade Advocaat staat voor u klaar.