Vergoeding zwarte inkomsten

Komen inkomsten waarover geen inkomstenbelasting is betaald (de zogeheten zwarte inkomsten) in aanmerking voor een vergoeding bij letselschadezaken? De discussie hierover houdt de gemoederen de laatste tijd flink bezig. De rechtbank Gelderland heeft onlangs een uitspraak gedaan aangaande deze kwestie. Foto: Mr. Sanne M. ten Hoove. Sanne ten Hoove is jurist Letselschade bij Randstad Personenschade in Rotterdam en heeft deze blog geschreven over de zogeheten vergoeding zwarte inkomsten. De rechtbank Gelderland oordeelde op 16 december 2020 in…

Continue reading

Fraude in letselschadezaken

Mr. Nejla Ugur is sinds 2019 werkzaam bij ELFI Letselschade in Rotterdam. Zij heeft oorspronkelijk rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In maart 2019 heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur. Nejla heeft een blog geschreven over de toegenomen fraude in de letselschadebranche. Na haar studie is Nejla ruim vijf jaar werkzaam geweest als vaktechnisch adviseur en civiel jurist MKB bij de belastingdienst, waar zij zich onder meer heeft kunnen specialiseren op…

Continue reading

Rechtszaken en letselschadezaken

Mr. drs. Lilian Madu is letselschadeadvocaat bij ELFI Letselschade in Rotterdam. Zij heeft een blog geschreven met daarin een globale uiteenzetting van de mogelijkheden voor het starten van een rechtszaak in letselschadezaken. Als iemand letselschade heeft opgelopen, dan komt het wel eens voor dat de veroorzaker van de schade de aansprakelijkheid niet wil erkennen. In dat geval kunt u met behulp van een advocaat een deelgeschilprocedure starten. Dit is een gerechtelijke procedure die speciaal in…

Continue reading

Geen misbruik van procesrecht door Rotterdams advocatenkantoor Elfi

Het Rotterdamse advocatenkantoor Elfi heeft geen misbruik gemaakt van procesrecht in een letselschadeprocedure. Dit heeft rechtbank Rotterdam bepaald in een recente uitspraak. De rechtbank zet hiermee een streep door een eerdere uitspraak van de Rotterdamse rechter. Volgens hem spant het kantoor te vaak deelgeschillenprocedures aan tegen verzekeraars die de buitengerechtelijke kosten niet willen betalen. Een dergelijke procedure is daar niet voor bedoeld, aldus de Rotterdamse rechter (vindplaats uitspraak ECLI:NL:RBROT:2019:266). Een andere rechter van dezelfde rechtbank…

Continue reading

Het coronavirus houdt ons allen in de greep.

Al zes weken in een intelligente lockdown en het einde is nog niet echt in zicht. Voor velen is er de mogelijkheid tot thuiswerken. Digitaal is veel mogelijk in het “nieuwe normaal”. Voor diegenen die een beroep hebben waarbij fysiek contact noodzakelijk is, is die mogelijkheid er niet. Dat deel van de economie ligt volledig stil in de hoop dat de overheid voor een financiële oplossing zorgt. Maar wat als je zzp’er bent, kort vóór…

Continue reading

AANSPRAKELIJKHEID OUDER VOOR GEBREK AAN TOEZICHT; OUDERS OPGELET!

Een interessante uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waarbij door de vader van een minderjarige werd gevorderd dat vast zou komen te staan dat de vader onrechtmatig heeft gehandeld jegens zijn minderjarige zoon. Het uiteindelijke doel hiervan was uiteraard dat de minderjarige zoon aanspraak zou kunnen maken op vergoeding van zijn schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar (ABN AMRO) van zijn vader. Het ging in deze zaak om schade in de vorm van ernstige brandwonden die de minderjarige heeft…

Continue reading

Schade-uitkering bij letsel: in welke gevallen belastbaar?

Het komt geregeld voor dat slachtoffers met letselschade een gedeelte van hun schadevergoeding moeten afstaan aan de Belastingdienst doordat over de uitkering belasting wordt geheven. Een hoge letselschadevergoeding die ineens wordt uitgekeerd, kan tevens een verminderd recht op toeslagen of een hogere bijdrage voor zorg met zich brengen, waardoor slachtoffers feitelijk minder van hun letselschadevergoeding overhouden dan voorzien. Voor welke schadeposten gelden deze fiscale gevolgen en op welke wijze kan voorkomen worden dat slachtoffers hierdoor…

Continue reading

Belastbaarheid schadevergoeding

Moet u over uw schadevergoeding belasting betalen?  Uw letselschadetraject loopt ten einde: de hoogte van uw schadevergoeding is bepaald en de volgende stap is het tekenen van een vaststellingsovereenkomst met de aansprakelijke partij. In deze fase rijst bij vele benadeelden de vraag of over het te ontvangen bedrag belasting betaald dient te worden. Anders gezegd: loopt u als slachtoffer alsnog een gedeelte van uw schadevergoeding mis doordat u dit moet afstaan aan de Belastingdienst? Schadevergoeding…

Continue reading