Letselschade door een kind

Letselschade opgelopen door een kind Wanneer een kind letselschade oploopt, door bijvoorbeeld een aanrijding of seksueel misbruik, kan dit verstrekkende gevolgen hebben op psychisch en sociaal vlak. Ook kan dit grote gevolgen hebben voor de verdere (studie)loopbaan en de arbeidsmarkt. Een kind is immers kwetsbaar. Daarom biedt het Nederlandse recht extra juridische bescherming aan kinderen. Als een kind onder de veertien jaar bijvoorbeeld slachtoffer is van een verkeersongeval, is de bestuurder altijd 100% aansprakelijk. Kinderen…

Continue reading

Aanrijding met een lage snelheid

Stelling: Aanrijding met een lage snelheid bij letselschadezaak Stel dat de benadeelde achterop wordt gereden met minder dan 5 km/u. Benadeelde start een letselschadezaak tegen de achterop aanrijder. Kan de lage impact aanrijding een relevante omstandigheid zijn bij het vaststellen en regelen van de letselschade van benadeelde? In de uitspraak van het hof Arnhem Leeuwarden van 21 juli 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:5749) kunnen we het antwoord op deze vraag vinden. In r.o. 5.18 en verder stelt het…

Continue reading

Rechten/Plichten van een slachtoffer

De rechten (maar ook de plichten) van een slachtoffer. Ieder persoon is anders. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen opgedaan. Dat betekent dat de gevolgen voor ieder slachtoffer van een zeden- of geweldsmisdrijf anders zijn: wat voor de één een schermutseling is, is voor de ander een zware mishandeling. Dit verschil in ervaring bepaalt ook hoe een slachtoffer de in artikel 51a en volgende van het Wetboek van Strafvordering toegekende slachtofferrechten ervaart. De in het tweede…

Continue reading

Advocaatkosten

Inleiding Wanneer je schade hebt opgelopen, dan wil je dat natuurlijk verhalen op de aansprakelijke partij. Daar heb je hulp bij nodig, dus ga je op zoek naar een deskundige belangenbehartiger. Een advocaat die jou helpt met het in kaart brengen van je schade en onderhandelt met de aansprakelijke partij. Maar wat kost die deskundige bijstand nou? De wet De wet bepaalt dat de kosten van deskundige bijstand ook onderdeel zijn van je schade. Je…

Continue reading

Pech op vakantie

U hebt alles geboekt, uw spullen al ingepakt, en u bent klaar om op vakantie te gaan. U bent op uw bestemming aangekomen en u geniet van uw vakantie, maar helaas loopt u tijdens uw vakantie letselschade op, waardoor u wordt confronteert met bijvoorbeeld medische kosten. Moet u deze kosten allemaal zelf dragen? De vraag is eigenlijk wie aansprakelijk is voor de schade die u lijdt ten gevolge van uw letsel. Letsel op vakantie in…

Continue reading

Werkgever aansprakelijk voor burn-out?

Is een werkgever aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van een burn-out? Het korte antwoord is “jazeker”, maar in de praktijk blijkt dat toch knap lastig te zijn. Werkgevers zijn al heel snel aansprakelijk voor schade die een werknemer tijdens het werk oploopt. Werkgevers hebben namelijk een zorgplicht ten aanzien van hun werknemers en moeten voorkomen dat werknemers in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijden. De Hoge Raad heeft in 2005 al bepaald dat…

Continue reading

Loon opschorten of geen recht op loon?

Een werknemer die ziek is heeft twee jaar lang recht op salaris. Er zijn echter situaties waarin geen recht op salaris bestaat. Dat is: Als de werknemer de ziekte met opzet heeft veroorzaakt Over de periode dat de werknemer de genezing belemmert of vertraagt Over de periode dat de werknemer geen terecht aangeboden passend werk verricht Over de periode dat de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen die…

Continue reading

Ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Een interessante uitspraak van de rechtbank Gelderland van 19 mei 2021 waaraan de volgende casus ten grondslag lag. In de nacht van 24 op 25 december 2017 waren eiseres (hierna: de vrouw) en gedaagde (hierna: de man) met een groep vrienden in café @Dronten te Dronten. Toen zij aan het einde van de avond weer buiten stonden werd de vrouw onverwacht van achteren opgetild door de man waarna hij in onbalans raakte en de vrouw…

Continue reading

Bedrijfsuitje

De ruime strekking van de werkgeversaansprakelijkheid In deze blog ga ik specifiek in op de werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsuitje en zal ik antwoord proberen te geven op de volgende vraag: Als een werknemer tijdens een bedrijfsuitje letselschade oploopt, kan hij zijn werkgever dan aansprakelijk stellen? De zorgplicht bij bedrijfsongevallen De werkgever heeft op grond van artikel 7:658 BW een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever redelijke maatregelen moet treffen om te voorkomen dat zijn…

Continue reading

Bent u goed aangezegd?

Op grond van de wet is een werkgever die een contract voor bepaalde tijd niet wil verlengen verplicht dat de werknemer minimaal een maand voor het contract eindigt schriftelijk laten weten. Doet de werkgever dat niet dan heeft de werknemer recht op de zogenaamde aanzegvergoeding. Deze vergoeding is maximaal gelijk aan een bruto maandsalaris. De wetgever heeft bepaald dat een aanzegging schriftelijk moet gebeuren om misverstanden (zoveel mogelijk) te voorkomen. In het verleden was al…

Continue reading