AFFECTIESCHADE

Affectieschade is een vorm van immateriële schade van derden. Affectieschade ontstaat doordat men veel verdriet heeft ten gevolge van een naaste die is overleden of ernstig letsel heeft overgehouden aan een ongeval. Degene die deze schade heeft veroorzaakt, kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld, en moet mogelijk dan de affectieschade vergoeden. Deze vergoeding is er om nabestaanden van de overledene tegemoet te komen in hun verdriet. Onder nabestaanden vallen de partner van het slachtoffer, diens kinderen of ouders of anderen die een vergelijkbare verhouding met hem hebben.

Affectieschade is sinds 1 januari 2019 vergoedbaar door de Wet Affectieschade. Daarvoor was dat nog niet het geval. De Wet Affectieschade geldt wel alleen voor ongevallen die na 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden. Deze wet kent het stelsel van forfaitaire vergoedingen. Dit houdt in dat er een vast bedrag wordt uitgekeerd in het geval van affectieschade.

Affectieschade verschilt van shockschade. Zie voor meer informatie hierover, het kopje “Shockschade”.

De advocaten bij Elfi Letselschade Advocaat kunnen u helpen bij het vorderen van affectieschade.