Kunnen de broer en zus van een slachtoffer affectieschade krijgen?

Wanneer een familielid door een incident ernstig blijvend letsel oploopt of komt te overlijden, dan kunnen naasten aanspraak maken op affectieschade. Dit is sinds 2019 mogelijk. Affectieschade ontstaat doordat iemand veel verdriet heeft door ernstig blijvend letsel of het komen te overlijden van een naaste. Degene die deze schade heeft veroorzaakt, kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijke is dus niet alleen verplicht tot vergoeding van de materiële schade, maar ook van affectieschade van de…

Bijzondere bedingen – concurrentiebeding

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan vormen van de arbeidsovereenkomst is het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding is wettelijk geregeld in artikel 7:653 BW. Volgens lid 1 van dit artikel is een concurrentiebeding een beding tussen de werkgever en werknemer waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Door deze formulering in het wetboek lijkt zo’n concurrentiebeding op het…

Het proeftijdbeding

  Het proeftijdbeding is een beding die je in veel arbeidsovereenkomsten terugziet. Hierdoor kan het voorkomen dat hier niet veel aandacht aan wordt besteed. Er zijn echter toch een aantal punten die de aandacht verdienen. Het is belangrijk te weten dat het proeftijdbeding wettelijk is geregeld in artikel 7:652 BW. Hieruit blijkt dat partijen, werkgever en werknemer, een proeftijd mogen overeenkomen. Gedurende de proeftijd hebben beide partijen dan het recht de arbeidsovereenkomst onmiddellijk op te…

Arbeidsongeval en BGK

Arbeidsongeval: Geen aansprakelijkheid erkend? BGK tóch voor rekening werkgever. Inleiding Wanneer iemand in de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval meemaakt, is zijn werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij deze werkgever kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht ex artikel 7:658 BW. Dit artikel houdt een ruime zorgplicht in. Niet snel kan worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening…

Letselschade bij kinderen

Letselschade bij kinderen Wanneer een kind letselschade oploopt, door bijvoorbeeld een aanrijding of seksueel misbruik, kan dit verstrekkende gevolgen hebben op psychisch en sociaal vlak. Ook kan dit grote gevolgen hebben voor de verdere (studie)loopbaan en de arbeidsmarkt. Een kind is immers kwetsbaar. Daarom biedt het Nederlandse recht extra juridische bescherming aan kinderen. Als een kind onder de veertien jaar bijvoorbeeld slachtoffer is van een verkeersongeval, is de bestuurder altijd 100% aansprakelijk. Kinderen kunnen door…

Aanrijding met een lage snelheid

Stelling: Aanrijding met een lage snelheid bij letselschadezaak Stel dat de benadeelde achterop wordt gereden met minder dan 5 km/u. Benadeelde start een letselschadezaak tegen de achterop aanrijder. Kan de lage impact aanrijding een relevante omstandigheid zijn bij het vaststellen en regelen van de letselschade van benadeelde? In de uitspraak van het hof Arnhem Leeuwarden van 21 juli 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:5749) kunnen we het antwoord op deze vraag vinden. In r.o. 5.18 en verder stelt het…